માટે Xiaomi MI ખરીદો મૂકો 2 સૌથી સસ્તી ભાવ સાથે

Pin It

Xiaomi MI 2 ઉર્ફ Xiaomi ફોન 2 ચોક્કસપણે એક ટોચની ચાઇના ફોન સંક્ષોભજનક જીત-આવૃત્તિ દુનિયા કે. તેના અદ્ભુત અને જબરજસ્ત સ્પેક્સ કારણે, તે અનેક સ્માર્ટફોન ઉત્સાહીઓ દ્વારા અપેક્ષિત છે, અને મને આ યાદીમાં સમાવેશ થાય છે.

Xiaomi M2 Quad Core

Xiaomi MI 2 / Xiaomi M2 Quad Core

In case you still haven’t heard about this quad-core phone, that is said to be the first commercial device sporting the quad-core Krait processor; here’s a shortlist of the Xiaomi MI 2 highlights:

 • 1.5 GHz quad-core Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 processor
 • 4.3 inch multi-touch capacitive touchscreen, Sharp ASV TFT screen, 720p display
 • 2GB DDR3 RAM
 • 8MP CMOS camera, auto focus, LED flashlight, 2MP front camera
 • High capacity Li-ion battery, 2000માહ (3000માહ upgrade available)

For more info, feel free to read my Xiaomi MI 2 review on its specs, and everything related.

So now, the question that is being asked by many of us is:

Where to buy this Xiaomi Mi 2 phone, on cheapest price?

Many online shops has been listing this Xiaomi ફોન 2 અગાઉથી, even if they do not have the phone in stock yet. It then becomes a pre-order basis as this phone is expected (and hopefully) to arrive on late September-October, or just before the year ends (unless Xiaomi keeps up on its announcement).

I know, this phone was announced to have an SRP of just $313 (1990yuan). હજુ પણ, take note that the price might change once it gets officially released on stock for market. So we shall stay on our foot regarding the pricing.

Here’s a reason why I do not recommend getting this phone very early now:

Price might subject to change and you might be shedding more money if you get it via a pre-order. The price of the Xiaomi Mi 2 might go lower than expected.

But another thought just messes up with the decision of whether buying this phone earlier or not. Here’s why I advice you to get it up-front, with respect to its official release:

You will be one of the first to have the awesome phone. Then the stock might easily get shorted, and once this happens; in respect to the demand, price might get on a long way higher. That sucks.

So let’s get back to the thought on getting this one on preorder. What surprised me on seeing this phone on some Chinese online store listings is, it was freakingly અતિશય ભાવની!

List of sites selling Xiaomi Mi 2 on pre-orders:

Let me show you some, I bet you are familiar with some of these sites.

android-sale

xiaomi mi 2 on android-sale

xiaomi માઇલ 2 on android-sale

$399.99 on android-sale. I never had an experience with them, the first time I heard of them being mentioned on other tech related blogs is: I honestly thought that they have low pricing on such goods as they are used as pricing reference for some upcoming devices. Seeing this, is uh, તમે નક્કી કરવા માટે તેના ઉપર.


etotalk

xiaomi mi 2 on etotalk

xiaomi માઇલ 2 on etotalk

$399 on etotalk. What I noticed on them is, when the phone isn’t on stock yet, they put $999 as pricing on their listing. But a reply on a visitor’s comment let us confirm that they will sell the Xiaomi Mi 2 phone on $399 price tag.

ali-express/alibaba

xiaomi mi 2 on ali express

xiaomi માઇલ 2 on ali express

$430 on ali express. કૂવો, obviously seems overpriced but yet they say that it is free shipping via DHL. Somehow explains that fact, but still it is really priced high. Another misconception on my end, as I thought that alibaba is a better place to get such kind of goods at relatively lower budget pricing.

merimobiles

xiaomi mi 2 on merimobiles

xiaomi માઇલ 2 on merimobiles

$499 on merimobiles. lol wtf? Are they selling an iPad here? lol. What I know with this is, its not yet free shipping so if you are planning to get it (unless you really are some rich douchebag) from them via DHL, you need to add some few more bucks for the shipping fee. I definitely know that they aren’t the place to go when you are really on tight budget. But I know that they are legit, based on my personal experience in the past.

fastcardtech

xiaomi mi 2 on fastcardtech

xiaomi માઇલ 2 fastcardtech પર

$369 on Fastcardtech. The lowest I could ever find. Sweet deal! Obviously, it is my winner and the sole answer on the said question. Not bad at $369, for a trusted Chinese company in this business. If you really got the itch to have this phone on your hand, then Fastcardtech is your best shot. Its an honest and dear advice. Click here to go on their official Xiaomi M2 listing page.

I do not have a long list of Chinese stores that do exists online, but even most of the shops I just heard and known aren’t listing this Xiaomi Phone 2 yet. I just tried to check out those stores that I can remember. If you want to add some, let us know so we can as well check out their Xiaomi MI 2 listing sale.

To sum it up, this is why I really recommend Fastcardtech. Of all the online stores I know, they are the one with lowest pricing on such kinds of goods. Added the fact that I trust them and never disappointed me with their quality of goods and service, I strongly recommend Fastcardtech in case you are planning to buy the Xiaomi Mi-2 quad core phone as well.

88 ટિપ્પણીઓ
 1. taduL 43 years ago
 2. Mark 43 years ago
 3. John 43 years ago
 4. Limack 43 years ago
 5. Limack 43 years ago
 6. aisis 43 years ago
 7. neon70 43 years ago
 8. Suriwan 43 years ago
   • Prashant 43 years ago
 9. Suriwan 43 years ago
   • Suriwan 43 years ago
     • Suriwan 43 years ago
 10. ermacwins 43 years ago
 11. angelos_a 43 years ago
   • RealPricesFromChina.com 43 years ago
   • Suriwan 43 years ago
     • Suriwan 43 years ago
     • Suriwan 43 years ago
     • Dapperdan 43 years ago
     • Suriwan 43 years ago
  • Shinigami 43 years ago
 12. Dapperdan 43 years ago
 13. Rag' 43 years ago
 14. DAVE 43 years ago
 15. એન્ટોનિયો નવલકથા 43 years ago
 16. Koubiack 43 years ago
 17. Itscheaper 43 years ago
 18. PeeSko 43 years ago
 19. Anette 43 years ago
  • Arne_B 43 years ago
 20. rickz32 43 years ago
 21. Krisser 43 years ago
 22. morena 43 years ago
 23. morena 43 years ago
 24. Ataru 43 years ago
 25. Andi 43 years ago
 26. morena 43 years ago
  • Ataru 43 years ago
  • Ataru 43 years ago
 27. ginuzence 43 years ago
 28. volk0m 43 years ago
 29. morena 43 years ago
 30. morena 43 years ago
 31. oddiess 43 years ago
 32. boogerlad 43 years ago
 33. dref 43 years ago
 34. matrix_skopje 43 years ago
 35. matrix_skopje 43 years ago
 36. gabam 43 years ago
 37. gabam 43 years ago
 38. ginuzence 43 years ago
 39. ashik 43 years ago
 40. ashik 43 years ago
 41. UZ 43 years ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *