ક્વાડ-કોર MT6589 લક્ષણો, બેન્ચમાર્ક Testings અને પરિણામો

So this quad-core MT6589 chip gets benchmark tested by Engadget China.

Vsun મોબાઇલ i9: $48 dual-core, 4-ઇંચ પીટર પાન Android ફોન

From 520 yuan ($84) now down to just 299 yuan ($48),

BlueBo L100 એક 5.5-ઇંચ qHD સ્ક્રીન હવે નોંધાયો નહીં!

If you still remember about BlueBo L100, from 4.7-inch screen and

Changhong HONphone Z3: 4.5-3200mAh બેટરી સાથે ઇંચ qHD, dual-core, Android

Here comes the Changhong HONphone Z3, a 4.5-inch dual-core Android device

IOCO Ai I9900: another cheap 1GHz phone for just $64

I know it guys, many still fancy some really cheap Android

UMI X2: Specs and Images Revealed

Here goes UMI X2 or UMI XII, who’s excited?! UMI has

JiaYu G3 Official Firmware Update (G3-20121129-082828)

Good news to all JiaYu G3 users out there, JiaYu had

G-Five A86: 4-inch dual-core at $128

G-Five A86 aka KiVu A86 makes a comeback with an upgrade